Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: Hoofdstuk 6

Engels - Nederlands

Naam: Hoofdstuk 6

Omschrijving:

Toegevoegd op: donderdag 8 maart 2007

Categorie: Stepping Stones 2 mavo havo vwo

 

Primaire taal: Engels

Secundaire taal: Nederlands

 

Aantal keer gedownload: 145

Aantal keer overhoord: 27

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Opmerking (Engels) Nederlands Opmerking (Nederlands)
1 noon 12 uur 's middags
2 offer aanbieden
3 pass aangeven
4 gain aankomen
5 touch aanraken
6 one hour and a half anderhalf uur
7 artists artiesten
8 except behalve
9 rump steak biefstuk
10 side effect bijverschijnsel
11 plates borden
12 coke cola
13 gehalte content
14 dance dansen
15 very erg
16 matter ertoe doen
17 canned food eten uit blik
18 fantastically fantastisch
19 fried gebakken
20 roast gebraden
21 content gehalte
22 weight gewicht
23 ordinary gewoon
24 habbit gewoonte
25 habit gewoonte
26 health gezondheid
27 limit grens
28 I'm sorry het spijt me
29 amount hoeveelheid
30 anyone iedereen
31 all right in orde
32 apologize je verontschuldigen
33 imagine je voorstellen
34 curry kerrie(schotel)
35 selective kieskeurig
36 chickens kippen
37 prepare klaarmaken
38 lamb lamsvlees
39 long lang
40 supper late avondmaaltijd
41 empty stomach lege maag
42 nice lekker
43 spoon lepel
44 physically lichamelijk
45 suffer lijden eronder
46 lunch lunch
47 meals maaltijden
48 slim mager/slank
49 lean mager
50 manners manieren
51 knife mes
52 less minder
53 hardly nauwelijks
54 non-alcoholic niet alcoholisch
55 have breakfast ontbijten
56 irresponsible onverantwoord
57 confirmed overtuigd(e)
58 pie pastei
59 attempt proberen
60 result resultaat
61 careless roekeloos
62 smell ruiken
63 beef rundvlees
64 side salad salade erbij
65 wonderfully schitterend/prachtig
66 dish schotel
67 serve serveren
68 badly slecht
69 mager/slank slim
70 taste smaken
71 fast snel
72 quickly snel
73 permission toestemming
74 snack tussendoortje
75 tea uitgebreid theedrinken/vroege avond maaltijd
76 mine van mij
77 change veranderen
78 improve verbeteren
79 burn verbranden
80 cause veroorzaken
81 beat verslaan
82 brain verstans
83 nasty vervelend(e)
84 fat vet
85 food voedsel
86 fork vork
87 terribly vreselijk
88 what about wat vind je van
89 what would you like wat wil je
90 some wat
91 refuse weigeren
92 legal wettelijk(e)
93 even though zelfs al
94 disease ziekte
95 fancy zin hebben in
96 sing zingen
97 may zou kunnen
98 might zouden kunnen
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken