Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: klas 2 les 06

Engels - Nederlands

Naam: klas 2 les 06

Omschrijving: New Interface Blue label les 6

Toegevoegd op: maandag 15 oktober 2007

Categorie: Mijn woordenlijsten

 

Primaire taal: Engels

Secundaire taal: Nederlands

 

Aantal keer gedownload: 121

Aantal keer overhoord: 208

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Opmerking (Engels) Nederlands Opmerking (Nederlands)
1 ferry veerboot
2 to sail varen
3 the weather het weer
4 pessimistic pessimistisch
5 a problem een probleem
6 to cross kruisen
7 to put on aanzetten
8 weather forecast weerbericht
9 to camp kamperen
10 windswept winderig
11 island eiland
12 to pour plenzen
13 rain regen
14 noise lawaai
15 to be sick overgeven
16 to feel sick misselijk zijn
17 in the back achterin
18 in the front voorin
19 swoopy hobbelig
20 a lie een leugen
21 temperature temperatuur
22 degrees graden
23 to increase toenemen
24 to reach bereiken
25 coastal area kustgebied
26 the outlook de vooruitzichten
27 wind wind
28 to freshen aanwakkeren
29 severe hard
30 gale force stormkracht
31 appalling afschuwelijk
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken