Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: EN BWL 'T

Engels - Nederlands

Naam: EN BWL 'T

Omschrijving:

Toegevoegd op: dinsdag 9 oktober 2007

Categorie: EN BWL

 

Primaire taal: Engels

Secundaire taal: Nederlands

 

Aantal keer gedownload: 75

Aantal keer overhoord: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Opmerking (Engels) Nederlands Opmerking (Nederlands)
1 target doel
2 to taste proeven
3 to tempt in verleiding brengen
4 to tend de neiging hebben
5 to tend to be meestal zijn
6 tension spanning
7 theft diefstal
8 thorough grondig
9 to threaten bedreigen
10 thus op deze manier
11 to tie to binden aan
12 topic onderwerp
13 to torture martelen
14 to trade handelen
15 treasure schat
16 tribe stam
17 to treat behandelen
18 treaty verdrag
19 trial poging
20 truancy spijbelen
21 truant spijbelaar
22 to turn out blijken
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken