Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: hoofdstuk 1

Nederlands - Frans

Naam: hoofdstuk 1

Omschrijving:

Toegevoegd op: dinsdag 22 april 2008

Categorie: Basiswoordenschat

 

Primaire taal: Nederlands

Secundaire taal: Frans

 

Aantal keer gedownload: 839

Aantal keer overhoord: 633

 

AddThis Social Bookmark Button
Nederlands Opmerking (Nederlands) Frans Opmerking (Frans)
1 wat? quoi?
2 sorry? excusez-moi?
3 Kunt u dat even herhalen? Voulez-vous répéter ça?
4 Wat zei u nou net? Qu’est-ce que vous avez dit ?
5 Kunt u wat langzamer praten? Pouvez-vous parler plus lentement?
6 Dat ging me te snel. C’était trop vite.
7 U praat zo snel. Vous parlez si vite!
8 Dat was me niet helemaal duidelijk. Ce n’était pas clair pour moi.
9 Ik heb het niet begrepen. Je n’ai pas compris
10 Dat klopt! C’est correct! C’est vrai!
11 precies exactement
12 juist juste
13 verkeerd mal / faux
14 ogenblikje, a.u.b. un moment, s.v.p.
15 Mag ik u iets vragen? Puis-je vous demander quelque chose?
16 spellen épeler
17 Hoe schrijf je dat? Comment écrit-on cela?
18 Hoe spreek je dat uit? Comment prononce-t-on cela?
19 Hoe zeg je dat in het Frans? Comment vous dites cela en français?
20 Hoe heet dat ding? Comment s’appelle ce truc?
21 begrijpen comprendre
22 Heb ik u goed begrepen? Je vous ai bien compris?
23 aha! Aha!
24 Wat betekent … ? Qu’est-ce que signifie ...?
25 Kunt u mij zeggen, hoe … Pouvez-vous me dire, comment ...
26 vertalen traduire
27 de vertaling la traduction
28 verbeteren améliorer
29 in het Duits en allemand
30 in het Nederlands en néerlandais
31 in het Engels en anglais
32 Dat wilde ik uitleggen Je voulais expliquer cela
33 bijvoorbeeld par exemple
34 enzovoorts etcetera
35 overigens en outre
36 dus donc
37 dat was het c’était ça
38 het woord le mot
39 de zin la phrase
40 een woordenboek un dictionnaire
41 een taal leren apprendre une langue
42 een vreemde taal leren apprendre une langue étrangère
43 begrijpen, verstaan comprendre
44 spreken parler
45 lezen lire
46 schrijven écrire
47 mijn uitspraak ma prononciation
48 vloeiend couramment
49 veel fouten beaucoup de fautes
50 Hoe bedoelt u dat? Comment voulez-vous dire cela ?
51 Ik bedoel … Je veux dire ...
52 met andere woorden en d’autres termes...
53 nou ja, … mais oui, ...
54 Dat denk ik ook Je le pense aussi
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken