Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: hoofdstuk 4

Nederlands - Frans

Naam: hoofdstuk 4

Omschrijving:

Toegevoegd op: dinsdag 22 april 2008

Categorie: Basiswoordenschat

 

Primaire taal: Nederlands

Secundaire taal: Frans

 

Aantal keer gedownload: 136

Aantal keer overhoord: 16

 

AddThis Social Bookmark Button
Nederlands Opmerking (Nederlands) Frans Opmerking (Frans)
1 wat is er aan de hand? qu'est-ce qui se passe?
2 wat is er gebeurd? qu'est-ce qui s'est passé?
3 rood rouge
4 geel jaune
5 oranje orange
6 blauw bleu
7 de vorm la forme
8 het ziet er uit als ... ça ressemble à ...
9 warm chaud
10 koud froid
11 groot grand
12 klein petit
13 lang long
14 kort court
15 dik gros
16 dun mince
17 nauw serré
18 ruim large
19 hoog haut
20 laag bas
21 leeg vide
22 vol plein
23 luid fort
24 zacht doux
25 zwaar lourd
26 licht léger, clair
27 groen vert
28 droog sec
29 nat humide
30 zachtjes moins fort
31 hard dur
32 bruin brun
33 donker obscure
34 van plastic en plastique
35 van hout en bois
36 van leer en cuir
37 van glas en verre
38 van metaal en métaux
39 normaal normal
40 vreemd bizarre
41 succes succès
42 pech malchance
43 eerlijk honnête
44 mooi beau
45 lelijk moche
46 knap intelligent
47 dom bête
48 modern moderne
49 ouderwets démodé
50 spannend passionnant
51 saai ennuyeux
52 jong jeune
53 oud vieux
54 vriendelijk agréable
55 symphatiek symphatique
56 spontaan spontané
57 verliefd amoureux
58 moedig courageux
59 rustig calme
60 druk pressé
61 tevreden content
62 als ... dan si ... que
63 anders kom ik te laat autrement, je serai en retard
64 hoezo comment ça
65 omdat parce que
66 want car
67 wegens à cause de
68 bovendien de plus, en outre
69 waarvoor pourquoi
70 zo dat pour que
71 niet A, maar B pas A, mais B
72 behalve sauf
73 weliswaar ... maar il est vrai que ... mais
74 samen ensemble
75 apart à part
76 in vergelijking met en comparaison de
77 zonder sans
78 met avec
79 zo groot als si grand comme
80 minder moins
81 het minst le moins
82 meer plus
83 het meest le plus
84 tevergeefs vainement
85 ingewikkeld compliqué
86 dezelfde als le même que
87 het zijn verschillende kleuren ce sont des couleurs différentes
88 moeilijk difficile
89 de kans la chance
90 persé absolument
91 prima très bien
92 droevig triste
93 huilen pleurer
94 hopen espérer
95 lachen rire
96 bang zijn voor avoir peur de
97 opgewonden zijn être excité
98 nerveus zijn être nerveux
99 uitstekend parfait
100 geweldig formidable
101 handig pratique
102 merkwaardig typiquement
103 bijzonder leuk drôlement
104 normaal gesproken normalement
105 meestal surtout
106 belangrijk important
107 dringend urgent
108 zich ergeren aan s'énerver de
109 nodig hebben avoir besoin de
110 het belangrijkste is, dat ... le plus important, c'est que ...
111 mogelijk possible
112 onmogelijk impossible
113 hopelijk j'espère que
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken