Vocabulum Online Overhoren


Woordenlijst: deel 11 - Top 100

Nederlands - Duits

Naam: deel 11 - Top 100

Omschrijving:

Toegevoegd op: maandag 21 april 2008

Categorie: Basiswoordenschat

 

Primaire taal: Nederlands

Secundaire taal: Duits

 

Aantal keer gedownload: 94

Aantal keer overhoord: 17

 

AddThis Social Bookmark Button
Nederlands Opmerking (Nederlands) Duits Opmerking (Duits)
1 achter hinter
2 achteraan hinten
3 afgelopen maand letzten Monat
4 al schon
5 alleen maar nur (of: nur noch)
6 alleen nog nur noch
7 als wenn
8 alstublieft (als je iets geeft) bitte
9 altijd immer
10 beginnen anfangen
11 bijna fast
12 bijvoorbeeld zum Beispiel
13 bijzonder besonders
14 bovendien außerdem
15 daar dort
16 daarom darum
17 dat was het das war es
18 de taal die Sprache
19 duren dauern
20 dus also
21 één (getal) eins
22 een beetje ein bisschen
23 eerst zuerst
24 eet smakelijk Guten Appetit
25 elke dag jeden Tag
26 en und
27 enige einzige
28 enkele einige
29 er is/zijn es gibt
30 even(tjes) mal
31 geen kein
32 gelukkig zum Glück
33 geweest gewesen
34 gisteren gestern
35 graag gerne
36 graag gedaan gern geschehen
37 helaas niet leider nicht
38 het spijt me Es tut mir Leid
39 hoe gaat het met je Wie geht es dir?
40 hoe vaak wie oft
41 hoeveel wie viel
42 hoezo wieso
43 houden van mögen
44 iets etwas
45 ik wil graag ich möchte
46 je, men man
47 juist genau, gerade
48 klaar fertig
49 kort kurz
50 koud kalt
51 lang lang(e)
52 maar aber
53 maken, doen machen
54 makkelijk leicht
55 meestal meistens
56 misschien vielleicht
57 moeilijk schwierig
58 mogelijk möglich
59 morgen morgen
60 naar zu
61 naast neben
62 nergens nirgendwo
63 nodig hebben brauchen
64 nogal ziemlich
65 nooit nie
66 nu jetzt
67 of oder
68 omdat weil
69 ongeveer ungefähr
70 ook auch
71 op maandag am Montag
72 ophouden, stoppen aufhören
73 overal überall
74 pas erst
75 per week pro Woche
76 sinds seit
77 soms manchmal
78 Sorry! Entschuldigung! of: Verzeihung!
79 toch al sowieso
80 tot ziens Auf Wiedersehen!
81 uit aus
82 vaak oft
83 vaker öfter
84 van ... tot von ... bis
85 vandaag heute
86 veel viel
87 ver weit
88 verkeerd falsch
89 vertellen erzählen
90 volgende nächste
91 vooraan vorne
92 waar wo
93 waar naartoe wohin
94 waar vandaan woher
95 waarom warum
96 warm warm
97 wat was
98 weinig wenig
99 wie wer
100 zodat so dass
Vocabulum Online Overhoren help

Help voor deze pagina:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken