Vocabulum Online Overhoren

Vocabulum Online Overhoren help - Planning details voor docenten

 

Dit artikel gaat in op de het gebruik van de pagina 'Planning details' voor docenten en welke informatie uit deze pagina gehaald kan worden.

 

Planning informatie en planning verwijderen

Bovenaan de pagina kun je de start- en einddatum (toetsdatum) van de planning zien. Ook zijn de primaire en secundaire taal te zien. Rechts van deze informatie is een link tezien waarmee de planning verwijderd kan worden. Let op! Het verwijderen van een planning kan niet ongedaan gemaakt worden en alle opgeslagen voortgang van leerlingen gaat verloren.

 

Voortgang van leerlingen in groep - tabel

In de tabel kan de docent zien wat de stand van zaken is per leerling. Uit de kolommen van de tabel kan de volgende informatie gehaald worden:

  • De naam en het e-mailadres van de leerling
  • De globale voortgang van de leerling. Het precentage geeft aan welk deel van de totale hoeveelheid te leren woorden de leerling geleerd heeft en waarvan Vocabulum aanneemt dat de leerling deze woorden kent. Achter het percentage staat het exacte aantal geleerde woorden.

Voortgang van leerling in groep - grafiek

De voortgangsgrafiek is voor docenten waarschijnlijk het meest interessante punt op deze pagina. In de grafiek is op de verticale as het aantal geleerde woorden tegen de tijd op de verticale as uitgezet. De tijd loopt vanaf de startdatum van de planning tot de dag voor de dag waarop de toets afgenomen wordt. Dit is de laatste dag waarop leerlingen kunnen leren.

 

Hoe meer woorden de leerling geleerd heeft, hoe hoger zijn of haar lijn in de grafiek komt. Wanneer de lijn helemaal bovenaan de grafiek komt, heeft de leerling alle woorden geleerd. Een 'gezonde' voortgang zal in de grafiek tezien zijn als een min of meer diagonale lijn van linksonder naar rechtsboven in de grafiek.

 

Om te achterhalen welke lijn van welke leerling is, kun je met de muis op één van de punten op een lijn in een grafiek gaan staan. Er wordt dan weergegeven om welke leerling het gaat en hoeveel woorden de leerling op die dag heeft geleerd en is vergeten.

 

Aan de rechterkant van de grafiek kunt u eventueel de lijn van één of meerdere leerlingen verbergen in de grafiek. Om een lijn van een leerling te verbergen moet je het vinkje bij de naam van de betreffende leerling uitzetten.

 

De lijnen van leerlingen worden zichtbaar naarmate de toets dichterbij komt en de planning verder verloopt. Het is dus normaal dat helemaal aan het begin, of zelfs voor de planning van start gaat er geen of slechts korte lijnen in de grafiek tezien zijn.

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken