Vocabulum Online Overhoren

Vocabulum Online Overhoren help - Herhaling van vragen

 

Vocabulum Online Overhoren ondersteunt een aantal verschillende herhaalmethoden. In dit artikel worden de verschillende herhaalmethoden kort uitgelegd.

 

Progressief interval (PIT)

De progressief interval methode is waarschijnlijk de beste herhaalmethoden om nieuwe vragen te leren. Bij de progressief interval method krijgt de gebruiker tijdens het leren steeds enkele nieuwe vragen, welke met een steeds langere interval herhaald worden. Indien de gebruiker bij een van de herhalingen een fout antwoord invoert, dan komt deze vraag weer een aantal keer terug met een korter interval. Als de gebruiker een aantal keer het goede antwoord voor een vraag invult zal deze vraag tijdens de overhoring niet meer gesteld worden. Vocabulum Online Overhoren gaat er dan vanuit dat de gebruiker het antwoord op de vraag dan echt goed geleerd heeft.

Kort samengevat zorgt de progressief interval methode er voor dat de gebruiker de meeste tij besteed aan het leren van vragen die hij/zij moeilijk vindt om te leren. Hoewel het soms even verwarrend kan zijn dat elke vraag een aantal keer gesteld wordt , ook wanneer de vraag goed beantwoord is, is de progressief interval methode een van de meest efficiente methoden om nieuwe vragen te leren.

Tevens is de progressief interval methode wetenschappelijk te onderbouwen, mede aan de hand van het werk van Paul Pimsleur (wikipedia).

 

Herhalen

Deze methode van herhaling spreekt voor zich. Alle vragen worden net zo lang herhaald tot de gebruiker de overhoring stopt.

 

Niet herhalen

Deze methode is het omgekeerde van 'herhalen'; geen enkele vraag wordt herhaald. Het antwoord voor elke vraag wordt dus één keer gevraagd, waarna de overhoring automatisch wordt beëindigd.

 

Herhaal fouten tot deze goed beantwoord zijn

Deze methode heeft wat weg van de progressief interval methode, alleen wordt elke vraag in principe maar één keer gesteld. Indien je het verkeerde antwoord voor een vraag invult, wordt deze vraag later opnieuw gesteld. Dit proces gaat net zo lang door totdat je elke vraag goed beantwoord hebt.

 

 

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken