Vocabulum Online Overhoren

Vocabulum Online Overhoren help - Beginnen met Vocabulum Online Overhoren zonder in te loggen

 

Inhoud

 

Deze handleiding is bedoeld om gebruikers te helpen een woordenlijst in te vullen en te overhoren, zonder dat ze hierbij hoeven in te loggen. Inhoud van deze handleiding:

 1. De woordenlijstbewerker openen
 2. De woordenlijst eigenschappen openen
 3. De woordenlijst eigenschappen wijzigen
 4. De Nederlandse vertaling van een woord invullen
 5. De Franse vertaling van het woord invullen
 6. Een symbool invoegen
 7. Klaar om te overhoren?
 8. De overhoor modus starten
 9. Een nieuwe overhoring starten
 10. De instellingen voor de nieuwe overhoring instellen
 11. Een meerkeuzevraag beantwoorden
 12. Een vraag fout beantwoorden (oeps!)
 13. Opmerkingen bij vragen
 14. De overhoring voltooien
 15. De woordenlijst opslaan
 16. De woordenlijst in het juiste formaat op je eigen computer opslaan
 17. Klaar

De illustraties bij deze handleiding komen mogelijk niet exact overeen met wat jij als gebruiker op jouw computer te zien krijgt. De weergave verschilt een beetje per browser en besturingssysteem. Ook kunnen de afbeeldingen nog van een oudere versie van Vocabulum Online Overhoren zijn. Over het algemeen zullen de illustraties echter gewoon kloppen.

 

 

 

Stap 1: De woordenlijstbewerker openen

 

Eerst moet je de woordenlijstbewerker openen. Ga naar de home pagina (Vocabulum->Home) en klik op de hyperlink in het kopje 'Snel overhoren / leren'. De hyperlink staat in de afbeelding hier onder met een rode pijl aangegeven.

 

Open de woordenlijst bewerker

 

 

 

Stap 2: De woordenlijst eigenschappen openen

 

De woordenlijstbewerker is nu gestart en als eerste moet je de talen van de woordenlijst instellen en de woordenlijst eventueel een naam geven. Om de woordenlijst eigenschappen te openen moet je op de knop 'Woordenlijst eigenschappen' in de werkbalk klikken. De knop 'Woordenlijst eigenschappen' is met een rode pijl aangegeven in de afbeelding hier onder.

Open de woordenlijst eigenschappen

 

 

 

Stap 3: De woordenlijst eigenschappen wijzigen

 

Het venster met de woordenlijst eigenschappen is nu geopend. Er zijn vier invoer vlakken te zien, deze zijn met de vier horizontale rode pijlen in de afbeelding hier onder aangegeven. In het eerste (bovenste) invoer vak kun je de naam van de woordenlijst invullen. Vul hier bijvoorbeeld 'Woordenlijst Frans' in.

In het 2e vak kun je de primaire taal instellen. Stel deze in op 'Nederlands'. In het 3e vak kun je de secundaire taal instellen. Stel deze in op 'Frans'. Je kunt nu een woordenlijst Frans - Nederlands gaan invullen.

Klik op 'Opslaan' om de woordenlijst eigenschappen te bewaren en het venster te sluiten. De knop 'Opslaan' is met een verticale rode pijl in de afbeelding hier onder aangegeven.

 

Woordenlijst eigenschappen

 

 

 

Stap 4: De Nederlandse vertaling van een woord invullen

 

Vul nu het eerste woord in het Nederlands in in de woordenlijst. De linker rode pijl in de afbeelding hier onder geeft aan waar je het eerste woord in het Nederlands kunt invullen. Vul het werkwoord 'gaan' in.

Als je wilt kun je ook een opmerking bij dit Nederlandse woord invullen, dit hoeft echter niet. Vul de opmerking eventueel in het vlak in waar de rechter rode pijl in de afbeelding hier onder naar wijst.

 

Voer het Nederlandse woord in

 

 

 

Stap 5: De Franse vertaling van het woord invullen

 

Vul nu de Franse vertaling van het eerste woord in. De Franse vertaling van het werkwoord 'gaan' is 'aller'. Vul dit woord in in het vak dat met de linker rode pijl is aangegeven in de afbeelding hier onder.

Als je wilt kun je ook een opmerking bij de Franse vertaling van dit woord invullen, dit hoeft echter niet. Vul de opmerking eventueel in het vlak in waar de rechter rode pijl in de afbeelding hier onder naar wijst.

Voer de Franse vertaling van het woord in

 

 

 

Stap 6: Een symbool invoegen

 

Na het invullen van een aantal woorden kan het gebeuren dat je een woord wilt invullen dat een vreemd teken bevat, zoals een 'e met een streepje er op'. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Franse vertaling van het Nederlandse woord etappe. De vertaling is étape, met een streepje dus.

Als je niet weet hoe je zo een teken kan typen, of lukt het niet, klik dan met de rechter muisknop in het invoervlak waar de je een teken wilt invoeren. Je krijgt dan een venster te zien zoals in de afbeelding hier onder te zien is. Klik op het symbool dat je wilt invoeren. De é is in de afbeelding hier onder met een rode pijl aangegeven.

 

Voeg een symbool in

 

 

 

Stap 7: Klaar om te overhoren?

 

Inmiddels hebben we een kleine woordenlijst met 3 Nederlandse woorden en de bijbehorende Franse vertalingen. Neem eventueel de onderstaande woordenlijst over als je geen eigen woordenlijst wilt invoeren. Nadat je deze woordenlijst (of je eigen woordenlijst) hebt ingevuld gaan we deze overhoren. Controleer goed of alle woorden kloppen.

 

De huidige woordenlijst

 

 

 

Stap 8: De overhoor modus starten

 

Om de woordenlijst te overhoren moet je links boven in het venster met de woordenlijstbewerker op de knop 'Overhoren' klikken. De knop 'Overhoren' is in de afbeelding hier onder met een rode pijl aangegeven. De woordenlijstbewerker schakelt nu in één keer over naar de overhoor modus.

 

Ga naar 'Overhoren'

 

 

 

Stap 9: Een nieuwe overhoring starten

 

Nu je in de overhoor modus bent zie je heel groot 'Start een nieuwe overhoring' staan. Dit zullen we dus maar eens even doen ;). Klik op de knop 'Nieuwe overhoring starten'. De knop 'Nieuwe overhoring starten' is met een rode pijl in de afbeelding hier onder aangegeven.

 

Start een nieuwe overhoring

 

 

 

Stap 10: De instellingen voor de nieuwe overhoring instellen

 

Zodra je op de knop klikt wordt er een venster geopend met de instellingen voor de nieuwe overhoring. We zullen kort even door de instellingen lopen:

 

Vraagstelling: De richting van de vraagstelling (Nederlands - Frans, Frans - Nederlands of gemengd)

Vraag volgorde: De volgorde waarin de vragen gesteld worden.

Vraag type: Het soort vragen dat in deze overhoring gebruikt wordt.

Herhaling van vragen: De manier van herhalen van vragen. Progressief interval is het gemakkelijkste als je een woordenlijst wilt leren.

Controle van antwoorden: Hoe streng moet de controle van een antwoord zijn?

 

Voorlopig laten we alle instellingen even staan zoals ze staan en zetten we enkel het vraag type op 'Meerkeuze (3 antwoorden)'. Je mag natuurlijk alle instellingen wijzigen als je dit wel wilt. Als de instellingen goed zijn, klik dan op de knop 'Overhoring starten' om de overhoring met de ingevulde instellingen te starten en het venster te sluiten. De knop 'Overhoring starten' is in de afbeelding hier onder met een rode pijl aangegeven.

 

Instellingen van de nieuwe overhoring

 

 

 

Stap 11: Een meerkeuzevraag beantwoorden

 

Je hebt nu een nieuwe overhoring gestart. Bij de eerste vraag moet je de Franse vertaling van het woord 'gaan' kiezen uit 3 verschillende antwoorden. Het kan zijn dat de antwoorden op jouw computer in een andere volgorde staan, de volgorde wordt automatisch gewisseld.

Klik op het Franse woord waarvan jij denkt dat dit de juiste vertaling is. Ik denk dat het 'garçons' is ;)

 

Klik op het juiste antwoord

 

 

 

Stap 12: Een vraag fout beantwoorden (oeps!)

 

Heb je het verkeerde antwoord gekozen? Je zult iets te zien krijgen dat op de afbeelding hier onder lijkt. Met de rode pijl is het antwoord aangegeven dat aangeklikt is. Het vlak is rood, dit antwoord is dus fout. Het vlak waar het goede antwoord in staat is groen gemaakt.

Om je niet op te houden krijg je maar heel kort te zien welk antwoord wel goed was, 0,5 seconden om precies te zijn. Wil je even goed kijken welk antwoord wel goed was? Geen zorgen, onder in het scherm wordt een logboek bijgehouden met de gegeven antwoorden en of deze al dan niet goed waren. Het juiste antwoord staat er ook bij. Elke vraag die je invult wordt bovenaan het logboek geplaatst. De bovenste regel is dus de vraag die je zojuist fout hebt ingevuld.

 

Een verkeerd antwoord

 

 

 

Stap 13: Opmerkingen bij vragen

 

Nadat je een aantal vragen hebt gemaakt zul je het woord etappe krijgen (je moet hiervoor wel precies de woordenlijst hebben overgenomen zoals die in dit voorbeeld is gebruikt), zul je zien dat er naast 'Nederlands' ineens nog meer tekst staat. Dit is de opmerking die je bij dit woord in de woordenlijst ingevuld hebt.

De opmerking kan handig zijn als het woord bijvoorbeeld een synoniem heeft. Je kunt er dan een voorbeeld zinnetje als opmerking bij geven zodat je weet om welk synoniem het gaat.

 

Een opmerking bij een vraag

 

 

 

Stap 14: De overhoring voltooien

 

Na nog een aantal vragen is de overhoring afgelopen. Je krijgt dan een rechthoekig venster te zien met je score. De resultaten opslaan zal niet lukken als je niet ingelogd bent. Omdat dit een handleiding is waarbij je niet ingelogd bent vertellen we hier verder niks over in deze handleiding. In het venster staat ook hoe veel vragen je goed hebt geantwoord en het bijbehorende percentage.

 

Overhoring voltooid

 

 

 

Stap 15: De woordenlijst opslaan

 

Misschien wil je de woordenlijst later nog wel een keer overhoren, daarom moet je de woordenlijst opslaan. Omdat je niet ingelogd bent moet je de woordenlijst op je eigen computer opslaan. Dit is echter niet moeilijker dan een woordenlijst online opslaan. Klik gewoon op het diskette icoontje in de werkbalk. Het diskette icoontje is met een rode pijl in de afbeelding hier onder aangegeven.

 

De woordenlijst opslaan

 

 

 

Stap 16: De woordenlijst in het juiste formaat op je eigen computer opslaan

 

In het venster dat je nu te zien krijgt kun je kiezen hoe je de woordenlijst wilt opslaan. Kies de 2e optie (opslaan op je eigen computer) als deze nog niet geselecteerd is. Als je wilt kun je een ander bestandsformaat kiezen in het vlak dat in de afbeelding hier onder met de schuine rode pijl is aangegeven.

Klik nu op de knop 'Opslaan'. De knop 'Opslaan' is in de afbeelding hier onder met een verticale rode pijl aangegeven. Je krijgt als het goed is nu een venster van je browser te zien. Kies in dit venster 'Opslaan' of 'Opslaan als'.

 

De woordenlijst opslaan op je eigen computer

 

 

 

Stap 17: Klaar

 

Je bent nu klaar. Je kunt nu nog een woordenlijst overhoren, ander huiswerk maken, of gewoon ff lekker iets anders doen dan huiswerk maken, dat moet tenslotte ook :)

 

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken