Vocabulum Online Overhoren

Informatie voor docenten

 

Vocabulum Online Overhoren heeft sinds kort ook speciale hulpmiddelen voor docenten. Wilt u er als docent voor zorgen dat uw leerlingen hun woordjes goed leren en wilt u in één oogopslag kunnen zien welke leerlingen wel en welke leerlingen geen goede voortgang maken bij het leren van hun woordjes zodat u deze leerlingen tijdig kunt bijsturen? Vocabulum Online Overhoren kan u hierbij helpen.

 

 

Toetsen plannen voor een hele groep

 

Indien u uzelf als docent registreert bij Vocabulum Online Overhoren, kunt u al uw leerlingen aanmelden en deze in groepen stoppen. Vervolgens kunt u in enkele simpele stappen een toets plannen voor alle leerlingen in deze groep. Hierbij geeft u precies aan welke woordjes de leerlingen moeten kennen, op welke datum de leerlingen deze woordjes moeten kennen en de datum waarop u wilt dat de leerlingen beginnen deze woordjes te leren.

 

 

Voortgang bijhouden

 

Elke leerling in de groep waarvoor u een toets hebt ingepland, kan nu elke dag op Vocabulum Online Overhoren inloggen en een deel van de woordjes voor de geplande toets leren. Vocabulum Online Overhoren houdt precies bij welke leerling welke woordjes al heeft geleerd. Vocabulum Online Overhoren verdeelt teven automatisch het leerwerk, zodat de leerlingen elke dag slechts een paar nieuwe woordjes hoeven te leren. De leerlingen kunnen ook elke dag een voortgangstoets maken in Vocabulum Online Overhoren waarbij een aantal willekeurige woorden die de leerling reeds geleerd heeft herhaald worden. Indien tijdens deze voortgangstoets blijkt dat de leerling een woord vergeten is, dan zorgt Vocabulum Online Overhoren dat de leerling dit woord in een van de volgende dagen opnieuw leert.

 

 

Overzicht van voortgang van leerlingen

 

Dankzij de in de voorgaande secties uitgelegde werkwijze van Vocabulum Online Overhoren is het programma precies op de hoogte van welke woorden de leerling reeds geleerd heeft en welke woorden niet. Tevens weet Vocabulum Online Overhoren precies op welke dag de leerling deze woorden al dan niet geleerd heeft of ‘vergeten’ is. Met behulp van deze gegevens kan Vocabulum Online Overhoren voor een docent een grafiek genereren waarin de voortgang van alle leerlingen binnen een groep aangegeven is. In deze grafiek is het aantal woorden dat de leerling geleerd heeft al lijn uitgedrukt. U als docent kunt in één oogopslag zien welke leerlingen wel en welke leerlingen geen goede voortgang maken. Een leerling waarvan de lijn in de grafiek niet of langzaam stijgt, maakt geen of slechte voortgang. Een leerling die een gezonde voortgang maakt zal echter gemakkelijk te herkennen zijn aan een rechte stijgende lijn.

 

 

Leerlingen tijdig bijsturen

 

Zoals in de voorgaande secties is uitgelegd kunt u met behulp van Vocabulum Online Overhoren in één oogopslag zien welke leerlingen een goede en welke leerlingen een slechte voortgang maken in het leren van woordjes voor een komende toets. U kunt deze leerlingen hier vervolgens eventueel op aanspreken en deze op een positieve manier aansporen toch zo snel mogelijk te beginnen met het leren van de woordjes voor de komende toets. Op deze manier voorkomt u dat leerlingen de dag van te voren alle woordjes gaan ‘stampen’ en eigenlijk weinig parate kennis opdoen. Ook hoeft u niet langer elke keer de eerste 10 minuten van een les op te offeren om bijvoorbeeld door middel van een korte klassikale overhoring te controleren of alle leerlingen al dan niet hun woordjes hebben geleerd.

 

 

Kanttekeningen

 

Hoewel Vocabulum Online Overhoren in de voorgaande secties misschien als de perfecte oplossing klinkt voor het woordjes leren, zijn er wel enkele kanttekeningen waar melding van gemaakt moet worden.

Vocabulum Online Overhoren gaat van een leerling uit die wil leren. Indien een leerling absoluut geen woordjes wenst te leren, is het niet ondenkbaar dat een dergelijke leerling bijvoorbeeld de voortgangtoetsen van Vocabulum Online Overhoren ‘fraudeert’ door deze met het boek er bij te maken. Dergelijke leerlingen zullen echter door de mand vallen bij de daadwerkelijke toets, waarna u bijvoorbeeld naar eigen inzicht deze leerlingen verder kunt helpen.

Tevens moet er nadruk op gelegd worden dat Vocabulum Online Overhoren absoluut niet is ontworpen om als toetsingsprogramma gebruikt te worden. Hoewel Vocabulum Online Overhoren in principe wel voor een dergelijke taak ingezet zou kunnen worden, is het voor leerlingen relatief gemakkelijk overhoringen te frauderen. Vocabulum Online Overhoren is slechts ontworpen om het leren van woordjes zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 

 

Geïnteresseerd?

 

Vocabulum Online Overhoren is geheel gratis te gebruiken; zowel voor docent als leerling. Registreer uzelf nu als docent op Vocabulum Online Overhoren.

 

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken