Vocabulum Online Overhoren

Algemene voorwaarden

 

Hier volgen de voorlopige algemene voorwaarden voor het gebruik van Vocabulum Online Overhoren

 

1. Definities

Zij die gebruik maken van de onder de naam Vocabulum Online Overhoren aangeboden diensten vallen in deze verklaring onder de term gebruiker. Zij die Vocabulum Online Overhoren ontwikkelen, exploiteren, dan wel beheren vallen in deze verklaring onder de naam Vereyon. De via Vocabulum Online Overhoren aangeboden woordenlijsten, vragenlijsten en elke andere vorm van informatie valt in deze verklaring onder de term informatie.

 

2. Voorwaarden voor gebruik

Wanneer de gebruiker een woordenlijst, dan wel andere informatie in het systeem van Vocabulum Online Overhoren brengt, gaat de gebruiker er mee akkoord dat Vereyon deze ingevoerde informatie of woordenlijst zonder opgaaf van reden, waarschuwing of notificatie ongelimiteerd mag publiceren, vermenigvuldigen, muteren en verwijderen.

De gebruiker mag de via Vocabulum Online Overhoren aangeboden informatie enkel voor persoonlijk gebruik inzetten.

 

3. Garanties

De via Vocabulum Online Overhoren aangeboden diensten en informatie worden 'as-is' aan de gebruiker aangeboden. De gebruiker kan geen enkel recht ontlenen aan tekstuele dan wel mondelinge uitspraken door Vereyon over Vocabulum Online Overhoren al dan niet op deze website gedaan. Vereyon garandeert geen volledige correctheid van de gegevens die via Vocabulum Online Overhoren verstrekt worden. Naar een volledige correctheid wordt echter wel gestreefd.

 

4. Aansprakelijkheid

Vereyon is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door gebruik van de via Vocabulum Online Overhoren aangeboden diensten en informatie.

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken